हेराई

जीवन 
कहाँ सकिइहाल्छ र ?

जलिरहेको  
लासमा पनि  
जीवन हुन्छ 
एउटा, आगोको 
अर्को, मृत्युको ।।।

#हेराइ
© Kiran Kumar
#kirrkur #poetry #words #thoughts #playingwithwords


Leave a Reply