मान्छे मरेपछि फर्किएर आउँदैन । कविता

तपाईले मरेको मान्छेफर्किएर आएको देख्नु भएको छ ?सुन्नु भएको छ ?कतै पढ्नु भएको छ ?? नहुनु पर्ने होतर पनि देख्नु भएको छ भनेत्यो तपाईको मनको भ्रम हो ।कहीँ सुन्नु भएको छ भनेत्यो तपाईलाई भ्रममा भुलाइएको हो ।कतै पढ्नु भएको छ Read More …