मान्यता

जे होस् भन्यो,
हुँदैहुँदैन ।
जे नहोस् भन्यो,
त्यही भईदिन्छ ।
जे हुन्छ,
मनले चाहेकै हुन्न ।
केही पाउन
घृणा मात्र गर्नु परेको छ ।
घृणाको सूचीमा
हजुरलाई नै राख्न पर्ने भएको छ ।।

#मान्यता ।
#words #thoughts #poetry #playingwithwords #kirrkur

Leave a Reply