कथा कसरी लेख्ने ?

कथा कसरी लेख्ने ? ~रुमन न्यौपाने~ १.कथाको बारेमा विषयको खोजी २.बिषय सुहाँउदो चरित्रको पुर्ननिमाण३.कथाको लम्बाई को बारेमा पुर्नसोच४.कथा बाचन शैली र कथा कसलाई भन्न लगाउने ५.कथाको सुरुवाती बिन्दु र अन्तिम बिन्दुको तय६.कथाको समय निर्धारण/रचना ७.पात्रहरू बिचको संभाषण शौलि र बाक्यहरूको पूर्व निमार्ण८.सोचाइको अन्तिम Read More …