मौनता

maunata

मलाई
झुट बोल्न आउँदैन ।
सत्य बोल्ने आँट आइरहेको छैन ।

Leave a Reply