बिग्रिएको जिन्दगी । कविता

सबथोक हरायो ।तिमी हरायौतिम्रा याद हराएम रित्तो भएँ । खोज्न जाउँ कहाँलागूँ दिशा कुन ? तिमीलाई खोजूँ कितिम्रा याद खोज्न थालूँ ?? तिमीलाई रोजूँ कितिम्रा यादलाई रोजूँ ?? म त एउटा निर्णयमा पनिपुग्न सक्दिन ।म रित्तो भएँ ।। मसँग चाहना Read More …