चुली का केही पंत्तिहरू

चुली (उपन्यास) – सरुभक्त १. नामको के मह󠄏त्त्व छ, महत्त्व कामको छ । २. हिमालमा जोखिमहरू हुन्छन् । जीवनमा हिमालहरू हुन्छन् । जीवन भनेको जोखिमहरूको एक सुन्दर कविता हो । जोखिमहरूदेखि तर्सनेहरू सधैँ कुरूप कविता रचना गर्छन् । ३. काँडाहरूले Read More …