आफ्नो तपाई

तपाई 
मेरो
साथी बन्न सक्नु हुन्छ ।
दाई बन्न सक्नु हुन्छ ।
भाई बन्न सक्नु हुन्छ ।
दिदी बन्न सक्नु हुन्छ ।
बैनि बन्न सक्नु हुन्छ ।
आमा बन्न सक्नु हुन्छ ।
बाबा बन्न सक्नु हुन्छ ।
आफ्नो बन्न सक्नु हुन्छ । 
रोजाइ तपाईको ।
म त
म नै हुँ,
म नै छु,
म नै रहिरहन्छु ।।

Leave a Reply