बिचारको स्वतन्त्रता

साँच्ची विचारहरू
मस्तिष्कमा नै स्वतन्त्र हुन्छन्
कि
कुनै पुस्तक वा लिखोटमा ?

मस्तिष्कमा भएका विचार त
परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
तर लेखिइसकेको,
व्यक्त भइसकेको विचार
परिवर्तन गर्न सकिन्छ र ?

तसर्थ,
विचारलाइ बाँध्ने काम नगराैँ ।
विचारलाइ स्वतन्त्र हुन दिअाैँ ।

Leave a Reply