विज्ञ म

म विज्ञ हुँ ।
तपाईलाईभन्दा
कुनै न कुनै विषयमा
केही न केही धेरै
मलाई थाहा छ ।
तपाईलाई लाग्छ
र मान्नु हुन्छ
म विज्ञ हुँ ।

तपाईलाई मात्र होइन
सबैलाई यस्तो लाग्छ ।
यस्तो लाग्छ भन्ने कुरा
तपाईलाईभन्दा राम्ररी
मलाई थाहा छ ।
त्यसैले म पनि विज्ञ हुँ ।

फाल्गुण १५, २०७६

Leave a Reply